Про затвердження Програми створення містобудівного кадастру Ізмаїльського району на 2013-2016 роки

 

У К Р А Ї Н А

ІЗМАЇЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

  Р І ШЕН Н Я

 

Про затвердження Програми створеннямістобудівного кадастру Ізмаїльськогорайону на 2013-2016 роки

 

 У зв’язку з необхідністю створення містобудівного кадастру  Ізмаїльського району, відповідно до Законів України «Про основи  містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», у порядку визначеного постановою Кабінету Міністрів України  № 559 від 25.05.2013 року «Про містобудівний кадастр», керуючись  ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Ізмаїльська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити районну Програми створення  містобудівного кадастру Ізмаїльського району  на 2013-2016 роки (додається).

2.Ізмаїльській районній державній адміністрації при підготовці проектів районного бюджету Ізмаїльського району на 2014 та наступні роки передбачити кошти для фінансування Програми.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізмаїльської районної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій.


Голова районної ради                   В.П.Антонюк

 

від 25 листопада 2013 р.

№ 397-VI


 

Додаток

 

до рішення районної ради

 

№397- VІ від 25 листопада 2013 р.

 

 

 

 

 

 програма

 

створення  містобудівного кадастру

 

Ізмаїльського району на 2013-2016 роки

 

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Головний архітектор району Ізмаїльської райдержадміністрації

2.

 Назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розробку програми

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 лютого 2013 року № 54/А-2013 «Про затвердження Положення про  Службу містобудівного кадастру при службі архітектури Ізмаїльської районної державної адміністрації».

3.

Розробник програми

Головний архітектор району Ізмаїльської райдержадміністрації

4.

Відповідальний виконавець

Головний архітектор району Ізмаїльської райдержадміністрації

5.

Термін реалізації програми

2013-2016 роки

5.1.

Етапи виконання програми

-

6.

Перелік бюджетів, які  беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних  для реалізації програми (всього),

у тому числі:

68,380 тис. грн. (ліцензоване програмне забезпечення - 48,050 тис. грн.)

7.1

Коштів районного бюджету

68,380 тис. грн.(ліцензоване програмне забезпечення – 48,050 тис.грн.)

7.2

Коштів інших джерел

-

 

 

 

 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Програма створення  містобудівного кадастру Ізмаїльського району  на 2013-2016  роки розроблена відповідно до вимог Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 № 559 «Про містобудівний кадастр»  та для досягнення цілей щодо комплексного підходу до розв’язання проблем містобудівного кадастру.

 

3.Мета і завдання Програми

 

               Метою та завданнями Програми є: 

 

- забезпечення комплексності, повноти та достовірності даних системи містобудівного кадастру для прийняття управлінських рішень щодо формування безпечного середовища життєдіяльності населення, захисту території від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, запобігання надмірній концентрації на певній території населення та об'єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, ефективне і надійне функціонування об'єктів будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури, охорону та раціональне використання природних ресурсів і територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об'єктів історико-культурної спадщини, земель сільськогосподарського призначення, водних ресурсів і лісів в інтересах сталого розвитку території. 

 

- інформаційне забезпечення суб’єктів містобудівної діяльності на відповідній території;

 

- надання документів для підтвердження стану та якості об’єктів, як джерела даних для розвитку ринку нерухомості;

 

- проведення моніторингу динамічних процесів у складі, стані і характеристиці об’єктів;

 

- організація захисту інформації містобудівного кадастру від природних, техногенних і кримінальних загроз, запобігання можливим порушенням встановленого порядку обробки та використання інформації (витік, спотворення, викрадення, знищення, модифікація, несанкціоноване копіювання та інше втручання до інформаційної системи).

 

- підготовка роз’яснень та аналітично-довідкової інформації з питань виконання делегованих повноважень органами місцевого самоврядування.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

Для забезпечення:

 

- ефективної роботи містобудівного кадастру по взаємодії з базовими суб'єктами містобудівного кадастру та постійного отримання від них інформації, що підлягає реєстрації у містобудівному кадастрі;

 

- первинного оброблення, вхідного контролю, систематизації отриманих даних і документів  та введення їх в базу даних інформаційної системи містобудівного кадастру;

 

- обслуговування програмних та технічних засобів інформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру;

 

- обслуговування системи зберігання та архівування інформації; організації робіт з обміну інформацією і обміну інформації з іншими кадастрами, реєстрами та інформаційними системами;

 

- організації робіт із захисту інформації від несанкціонованого доступу відповідно до нормативних документів;

 

- формування кадастрових документів та їх видачі у порядку, встановленому відповідним спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури;

 

- узагальнення інформації та складення аналітичних звітів про стан використання території, стан та зміни об'єктів архітектурної, містобудівної і будівельної діяльності на відповідній території;

 

- створення та ведення бази даних про інформаційні ресурси містобудівного кадастру, формування   відкритих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та забезпечення доступу до них в мережі геопорталів;

 

- формування кадастрових довідок на запити користувачів в межах санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та їх надання;

 

- забезпечення прямого санкціонованого доступу до кадастрової системи окремих користувачів відповідно до переліку, затвердженого розпорядником інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;

 

- адаптації та доповнення типових методичних та  нормативних документів ведення містобудівного кадастру;

 

- розвитку та   вдосконалення  засобів  ведення  містобудівного кадастру;

 

- провадження іншої діяльності щодо створення та ведення містобудівного кадастру, визначеної Положенням про містобудівний кадастр, необхідно:

 

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми

 

(тис. гривень)

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Найменування

Кількість шт.

Усього витрат на виконання Програми

Примітка

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

68,380 тис. грн.

 

68,380 тис. грн.

(в тому числі ліцензоване програмне забезпечення – 48,050 тис.грн.)

Районний бюджет

Комп’ютер (системний блок, монітор, клавіатура, мишка)

1

7,200 тис.грн.

з характеристиками, що дозволяють роботу з графічною інформацією

Сканер-ксерокс

1

7,830 тис. грн.

формат А 3

Принтер

1

2,250 тис. грн.

БФП формат А 4

Фотоапарат

1

1,800 тис. грн.

цифровий

Стіл офісний

1

1,250 тис.грн

 

Ліцензоване програмне забезпечення для створення та ведення містобудівного кадастру

 

48,050 тис.грн.

Autodesk AutoCAD Map 3D

Windows 7 (Професійна)

Microsoft Office


5. Напрями діяльності та заходи реалізації Програми

 

№ з/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів програми

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у т. ч. по роках:

2014

1

2

3

4

5

6

7

1.

Забезпечення вимог Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 лютого 2013 року № 54/А-2013 «Про затвердження Положення про  Службу містобудівного кадастру при службі архітектури Ізмаїльської районної державної адміністрації»

Забезпечення необхідною оргтехнікою,  обладнанням та обслуговування приміщень служби   містобудівного кадастру Ізмаїльської райдержадміністрації

2014 рік

Головний архітектор району Ізмаїльської райдержадміністрації

Районний бюджет

68,380 тис. грн. (в тому числі – 48,050 тис.грн. ліцензоване програмне забезпечення,)

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

 

Безпосередній контроль за здійсненням заходів,  визначених  Програмою, покладається на заступника голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.Календар новин

<< < Січень 2022 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31