Про внесення змін до Програми взаємодії органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Ізмаїльського району на 2013 рік, затвердженої рішенням районної ради № 343-VІ від 21.02. 2013 року

У К Р А Ї Н А

ІЗМАЇЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І ШЕН Н Я

 

Про внесення змін до Програми взаємодії органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Ізмаїльського району на 2013 рік, затвердженої рішенням районної ради № 343-VІ від 21.02. 2013 року

 

 Керуючись ст. 43. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі ст.,ст.. 13,14,29 Закону України « Про місцеві державні адміністрації», ст..85 Бюджетного кодексу України, Ізмаїльська  районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. 1.Внести зміни до Програми взаємодії органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Ізмаїльського району на 2013 рік, затвердженої рішенням районної ради № 343-VІ від 21.02. 2013 року, та викласти  ії в наступному вигляді (додається).
  2. 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій.

 

 

Голова районної ради                       В.П.Антонюк

 

від 25 листопада 2013 р.

№ 396-VI


 

 

                                                                                                            Додаток

до рішення районної ради

від  «21» лютого 2013 р.

343 - VІ

в редакціїрішення

районної ради

від "25"  лютого 2013 року

   396- VІ 

 

 

ПРОГРАМА

взаємодії органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Ізмаїльського району на 2013 рік

 

 

І. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

 

 

 

Програма взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в Ізмаїльському районі на 2013 рік (далі – Програма) створена у відповідності до статей 119, ч,4 статті 143 Конституції України, ст.14, 15, 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», п.16 ч.1 ст.43, ч.2 ст.11, ч.2 ст.76 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 року № 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» (зі змінами і доповненнями),  Порядку розроблення регіональних цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженому розпорядженням голови  облдержадміністрації від 30.07.2012 № 771/А-2012.

 

На території Ізмаїльського району налічується 18 сільських рад, одна селищна рада та районна рада, які охоплюють 23 населених пункти.

 

Відносини між районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування базуються на виконанні делегованих повноважень та контролі за їх здійсненням. Протягом 2011-2012 років працівники райдержадміністрації приймали участь у роботі сесій рад – ( 2011 р.-79 , 2012 р.- 85), загальних зборах (сходи) села – ( 2011 р.- 38, 2012 р.- 41), в тому числі по обговоренню ходу виконання завдань  бюджету розвитку – 19),  здійснювали виїзні прийоми громадян ( 2011р. - 54, 2012р. – 72), здійснювали контроль та перевірки  проведення ремонтних та будівельних робіт на території населених пунктів району (2011р. – 19, 2012р. – 45), здійснювалась заходи з координації роботи закладів освіти, культури, охорони здоров’я (2011р. -85, 2012р. – 87), брали участь у виїзних координаційних нарадах та семінарах (2011р. – 17, 2012р. – 24). Крім того, брали участь у колегіях, апаратних нарадах  органів вищого рівня з виїздом до м. Одеси, а у разі необхідності й до м. Києва.

 

Реалізація вказаних заходів сприяла вирішенню актуальних питань соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів та району в цілому, підвищенню рівня життя населення.

 

За результатами соціально-економічного розвитку в 2012 році  Ізмаїльський район посів 10 місце серед районів області (за підсумками 2011 року – 21 місце, за підсумками 2010 року – 23 місце), в т.ч. за  підсумками економічного розвитку  район посів 14-15 місця (в 2011 році -19-20 місця, в 2010 році – 23 місце), за результатами фінансової діяльності та наповнення бюджету – 8-е місце (в 2011 році – 20-е, в 2010 році – 23 місце), за розвитком ринку праці та ростом доходів населення – 6-е місце ( в 2011 році – 13-15 місця, в 2010 році – 15-16 місця), за розвитком освіти і охорони здоров`я –1-е місце (в 2011 році – 3-є місце, в 2010 році – 4 місце), за якістю та безпекою життя населення – 1-е місце (в 2011 році – 5-е місце).

 

Протягом 2011-2012 років в результаті взаємодії та злагодженості  дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району проведено поточні та капітальні ремонти всіх загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів району, закладів охорони здоров`я, забезпечено заклади охорони здоров`я медичним обладнанням та інструментарієм, медикаментами для надання екстреної і невідкладної допомоги. Ізмаїльський район посів провідне місце в області за підсумками літнього оздоровлення дітей. Проведені значні за обсягом роботи по газифікації населених пунктів району, ремонту і облаштуванню вуличного покриття, благоустрою населених пунктів.

 

Однак, аналіз діяльності органів місцевого самоврядування та виконавчої влади свідчить про те, що залишається  перелік актуальних проблем, що негативно впливає на ефективність управління районом, комплексним соціально-економічним розвитком населених пунктів, забезпечення належної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, формування і зміцнення дохідної частини бюджету району, функціонування об’єктів комунальної власності та якість комунальних послуг.

 

За таких обставин є необхідним передбачення та виконання комплексу заходів щодо посилення взаємодії органів місцевого самоврядування та виконавчої влади на території Ізмаїльського району, що відображено в даній Програмі, реалізація якої дозволить підвищити ефективність здійснення функцій виконавчої влади та повноважень, делегованих районною радою, покращити рівень життя на селі, досягнути стабільного соціально-економічного та культурного розвитку району.

 

 

 

 

 

 ІІ. Визначення мети Програми

 

 

 

Метою Програми є забезпечення соціально-економічного розвитку району, збереження стабільної суспільно-політичної ситуації, покращення якості життя і зростання добробуту мешканців Ізмаїльського району.

 

 

 

ІІІ. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

 

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

 

 

Мета Програми буде досягнута шляхом покращення взаємодії органів місцевого самоврядування та виконавчої влади району, підвищення ефективності здійснення функцій виконавчої влади на території Ізмаїльського району в межах повноважень та реалізації повноважень, делегованих районною радою.

 

 

 

Заходи Програми:

 

  1. 1.Проведення та матеріально-технічне забезпечення виїзних засідань, прийомів громадян, семінарів," круглих столів" тощо;
  2. 2.Здійснення виїзних перевірок установ, підприємств, організацій району з питань обслуговування населення, легалізації робочих місць, повноти та своєчасності виплати зарплати тощо;
  3. 3.Надання консультативних послуг з юридичних та земельних питань, питань організації діловодства, ефективного управління бюджетними процесами, комунальною власністю, комплексного соціально-економічного розвитку населених пунктів тощо;

 

Відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу України за умови відсутності заборгованості за захищеними статтями видатків на будь-яку дату фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок вільного залишку коштів районного бюджету на 1.01.2013 року.

 

Обсяг фінансування уточнюється під час складання та внесення змін до районного бюджету на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу.

 

Ресурсне забезпечення програми наведено у додатку 1.

 

Програма реалізується в один етап, термін дії програми – 2013 рік.

 

 

 

 ІV. Напрями діяльності та заходи Програми

 

 

 

Напрями діяльності та заходи програми наведені у додатку до програми (додаток 2)

 

 

 

V. Очікувані результати та ефективність  Програми

 

 

 

Очікувані результати та ефективність Програми наведені у Додатку № 2.

 

Виконання заходів Програми позитивно вплине на розвиток реального сектору економіки району, невиробничого комплексу, забезпечення ринку конкурентноспроможними товарами та зростання надходжень до бюджету. Очікується зростання обсягу роздрібного товарообігу на 3,0%, обсягу реалізованих послуг – на 2,0%, в т.ч. обсягу реалізації платних послуг населенню на 11,4%. Активізація економічного життя в районі позитивно вплине на розвиток гуманітарної сфери та соціальний захист населення району. Передбачається ріст  середньомісячної заробітної плати робітників і службовців на 15%. Подальший розвиток отримає мережа закладів освіти, охорони здоров`я, закладів культури, фізичної культури та спорту. Планується проведення капітальних ремонтів котелень, дахів, систем електро - водопостачання, будівель 14 загальноосвітніх шкіл району,  6 закладів охорони здоров`я, продовження роботи по газифікації населених пунктів району (с. Багате, с. Ларжанка, с.Нова Некрасівка, с.Озерне), завершення роботи по  капітальному ремонту магістрального водопроводу питної води до с. Лощинівка. Буде продовжуватись робота по наповненню дохідної частини бюджету шляхом створення нових та легалізації фактично існуючих робочих місць, виведення заробітної плати з тіні, активізації претензійно-позовної роботи з ліквідації заборгованості зі сплати податків та зборів, підвищення розміру середньої заробітної плати та робота по оптимізації витрат бюджетних коштів.

 

Залучення фінансових ресурсів місцевого бюджету для реалізації заходів та завдань Програми сприятиме:

 

- покращенню соціального розвитку регіону, ефективнішому та результативнішому  здійсненню повноважень, делегованих районною радою, в тому числі створенню умов для розвитку громадянського суспільства;

 

-         збереженню політичної стабільності, послідовності і громадянського порозуміння на території району шляхом вдосконалення співпраці та посилення взаємодії органів місцевого самоврядування і виконавчої влади району;

 

-         підвищенню рейтингових показників соціально-економічного розвитку району.

 

 

 

VІ . Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

 

 

Відповідальним виконавцем Програми є Ізмаїльська районна державна адміністрація.

 

Координацію діяльності виконавчої влади та контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій. 

 

   Ізмаїльська районна державна адміністрація до 15 липня 2013 року та 15 січня 2014 року звітує про хід виконання заходів Програми перед районною радою .

 

 Календар новин

<< < Січень 2022 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31