Про затвердження Програми розвитку позашкільних навчальних закладів Ізмаїльського району на 2014 р.

 

У К Р А Ї Н А

ІЗМАЇЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ  ВОСЬМА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про затвердження Програми розвитку позашкільних навчальних закладів Ізмаїльського району на 2014 р.

 

Керуючись п.16 ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та розглянувши проект Програми розвитку позашкільних навчальних закладів Ізмаїльського району на 2014 рік, з метою забезпечення довільного, творчого, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку дітей в позашкільних навчальних закладах, доступності позашкільної освіти, Ізмаїльська районна рада

Вирішила:

 1. 1.Затвердити Програму розвитку позашкільних навчальних закладів Ізмаїльського району на 2014 рік (додається).
 2. 2.Ізмаїльській районній державній адміністрації при підготовці проекту районного бюджету Ізмаїльського району на 2014 рік передбачити кошти для фінансування програми.
 3. 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту , молоді та соціального захисту населення.

Голова районної ради                                           В.П.Антонюк

 

від 25 листопада 2013 р.

№ 395-VI

 

Додаток

до рішення сесії

Ізмаїльської районної ради

№ 395- VІ

Від 25 листопада 2013 р.

 

ПРОГРАМА

 

РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 

на 2014 р.

 

 

 

 

 

Ізмаїл, 2014

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Позашкільні заклади Ізмаїльського району є позашкільними установами освіти, які надають знання, формуючи вміння та навички за інтересами; забезпечують інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток та потреби особистості у творчій самореалізації; підготовку до активної професійної та громадської діяльності; створюють умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля вихованців відповідно до їх здібностей та обдарувань.

 

Метою діяльності позашкільних закладів є створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час; задоволення їх освітніх потреб шляхом залучення до науково-технічної, образотворчої, декоративно-прикладної, еколого-природничої, туристсько-краєзнавчої, дозвіллєво-розважальної та інших видів творчості.

 

 

 

ПРОГРАМА БУДЕ СПРЯМОВАНА НА:

 

              ВИКОНАННЯ:

 

-         Закону України "Про освіту";

 

-         Закону України "Про позашкільну освіту";

 

-         Концепції позашкільної освіти та виховання;

 

-         Положення "Про позашкільний навчальний заклад";

 

-         Статутів позашкільних закладів  Ізмаїльського району;

 

-         Інших нормативно-законодавчих та правових документів щодо розвитку освітньої галузі в частині позашкільної освіти, а також забезпечення прав громадян України на освіту.

 

              РЕАЛІЗАЦІЮ:

 

Сучасної державної політики в освітянській галузі щодо розвитку позашкільної освіти району;

 

 

 

              СТВОРЕННЯ:

 

-   умов для забезпечення доступності позашкільної освіти, творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей, організації їхнього змістовного дозвілля в позаурочний час;

 

-   єдиного освітнього простору на основі наступності змісту загальної середньої і позашкільної освіти;

 

 

 

              ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

 

-         стабільного функціонування Центру дитячої та юнацької творчості;

 

-         організаційної підтримки діяльності дитячих творчих колективів.

 

 

 

ЗАВДАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ:

 

 1. 1.Збереження та розширення мережі гуртків позашкільних закладів з метою охоплення більшої кількості дітей та молоді в творчі об'єднання за інтересами.
 2. 2.Удосконалення системного управління освітнім процесом у позашкільних закладах.
 3. 3.Інформаційно-методичне забезпечення реалізації освітніх ініціатив.
 4. 4.Сприяння впровадженню в закладах сучасних навчально-виховних та управлінських технологій; пропаганди передового педагогічного досвіду позашкільної освіти та стимулювання професійного зростання, підвищення педагогічної майстерності педагогів, пропаганди педагогічних знань серед батьків та населення району.
 5. 5.Здійснення моніторингу учнівських та батьківських запитів щодо розвитку напрямків діяльності позашкільних закладів; робота над залученням батьків до активної участі в життєдіяльності позашкільних установ.
 6. 6.Удосконалення організації дозвілля та проведення мистецько-культурних заходів для дітей, підлітків та молоді.
 7. 7.Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного й фізичного розвитку вихованців.
 8. 8.Пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей.
 9. 9.Робота з соціально-незахищеними категоріями дітей, підлітків та молоді; пошук нових форм профілактики бездоглядності, правопорушень.
 10. 10.Виховання національно-свідомої особистості, сприяння участі молоді в культурному та громадському житті району.
 11. 11.Популяризація позашкільної освіти через засоби масової інформації району; поширення концертної діяльності існуючих творчих колективів; участь в змаганнях, конкурсах, фестивалях, турнірах, розважальних програмах різних рівнів.
 12. 12.Вдосконалення матеріально-технічного забезпечення закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ

 

ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2014 РІК

 

 

 

п/п

Зміст заходу

Відповідальні

Термін виконання

Орієнтовані обсяги фінансування

(тис., грн.)

1.

Забезпечити роботу районної МАН та організувати участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України

 

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

2014

 

23

2.

Забезпечити участь у Всеукраїнських  профільних очно-заочних школах  МАН

Відділ освіти райдержадміністрації

 

2014

 

3,3

3

Забезпечити участь в обласних, Всеукраїнських, міжнародних фестивалях, конкурсах, конференціях, змаганнях.

 

Відділ освіти,

відділ культури  та туризму райдержадміністрації

 

2014

 

68,5

4

Організувати районні науково-практичні конференції, семінари з питань позашкільної освіти, семінари-практикуми.

 

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

2014

 

1

5

Спортивні змагання

Відділ освіти , відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  РДА

 

2014

 

45

 

6

Проводити районні масові заходи з художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, соціально-реабілітаційного, спортивно-оздоровчого напрямів позашкільної роботи

 

 

Відділи райдержадміністрації: освіти, культури та туризму, сім’ї , молоді та спорту

 

2014

 

19

7

Забезпечити охоплення дітей позашкільною освітою не менше 70%, розширивши мережу гуртків позашкільних закладів

 

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

2014

 

32

8.

Забезпечити позашкільні заклади телекомунікаційними засобами виходу до інформаційної мережі Інтернет

 

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

2014

 

1,7

 

9.

Удосконалити систему підготовки та перепідготовки працівників для позашкільних навчальних закладів

 

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

2014

 

4

10

Запровадити моральне та матеріальне заохочення працівників позашкільних закладів

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

2014

 

5,5

11

Прийняти участь в конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних закладів

 

 

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

2014

 

1

12

Забезпечити позашкільні заклади періодичними виданнями, інформаційною, методичною фаховою літературою

 

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

2014

 

0.4

13

Забезпечити гуртки необхідним інвентарем та обладнанням

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

 

2014

 

6

14.

Забезпечити позашкільні заклади  навчальними та наочними посібниками з питань позашкільної освіти

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

 

 

 

2014

 

 

1

15.

 

Вивчити та поширити кращий досвід роботи з питань позашкільної освіти

 

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

 

 

2014

 

 

0,2

 

16.

Прийняти участь у конкурсах науково-методичних розробок з питань позашкільної освіти.

 

 

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

 

2014

 

0,5

 

 


Календар новин

<< < Січень 2022 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31