Документація конкурсних торгів

ІЗМАЇЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Одеська область

 

Послуги

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданні комітету з конкурсних торгів

від "27" лютого 2013 р.

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

                                         Р.І.ГОНЧАР

мп

      

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

на закупівлю за державні кошти

 

послуг щодо тимчасового розміщення, інші

(послуг з оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій у літку)

код ДК 016-2010 – 55.90.1

 

ВІДКРИТІ ТОРГИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Ізмаіл – 2013

 

 


Перелік складових документації конкурсних торгів

Вимоги щодо їх заповнення

I. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010 р. №2289-VI (надалі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів

повне найменування

ІЗМАЇЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

місцезнаходження

68600, Україна, Одеська обл., м. Ізмаїл, пр-т Суворова, 62.

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Гончар Роман Іванович – голова комітету з конкурсних торгів, головний спеціаліст районної ради з юридичного забезпечення, 68600, м. Ізмаїл, пр-т Суворова, 62, тел.(04841) 26513;

- з процедурних питань – Гутова Галина Василівна, головний спеціаліст районної ради, 68600, м. Ізмаїл, пр-т Суворова, 62, тел.(04841) 20534; e-mail: ray_sovet@ukr.net .

3. Інформація про предмет закупівлі

найменування предмета закупівлі

Послуги щодо тимчасового розміщення, інші (послуги з оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій у літку) (код ДК 016-2010 – 55.90.1)

вид предмета закупівлі

Послуги з оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій у літку

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Заклади оздоровлення та відпочинку, котрі знаходяться на узбережжі Чорного моря Одеської області, 113 путівок тривалістю 21 календарний день цілодобового перебування в закладі (кількість може бути збільшена через часткову доплату батьків за путівки)

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Червень-серпень 2013 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

 

5. Недискримінація

учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про

валюту (валюти),

у якій (яких)

повинна бути

розрахована і

зазначена ціна

пропозиції

конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

 

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Ця вимога не стосується офіційних документів, які видані уповноваженими органами російською мовою.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура

надання

роз'яснень щодо

документації

конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення

пропозиції

конкурсних торгів

 

 

 

 

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чинотаріально завіренихдокументів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами,установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, повинна бути прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом (розпорядженням) про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, пов’язаних з проведенням цих конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів, номер державного офіційного друкованого видання, у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення; повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: "Не відкривати до "19" квітня 2013 року до 12:00 години за київським часом".

Замовник звертає увагу учасників закупівлі на необхідність детального вивчення цієї Документації, враховуючи складність предмета закупівлі, з метою уникнення помилок при оформленні та поданні пропозицій конкурсних торгів, які стануть підставою для їх відхилення.

Замовник не несе відповідальності за невірне оформлення пропозиції конкурсних торгів учасника.

2. Зміст

пропозиції

конкурсних торгів

учасника

Для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (відповідно до Додатку 1);

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (згідно ч.1 п.6 розділу 3);

- документа про істотні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю (згідно Додатку 4);

- інші документи, які передбачені даною документацією.

- цінової пропозиції (згідно Додатку 2).

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається.

5. Строк,

протягом якого

пропозиції

конкурсних торгів

є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 150 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право відхилити таку вимогу або погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів. Усі дії, передбачені у цьому абзаці, вчиняються замовником та учасником письмово.

6. Кваліфікаційні

критерії до учасників

1. Для участі у процедурах закупівель учасники повинні   мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:
   - наявність обладнання та матеріально-технічної бази еобхідно надати сертифікат на харчування; сертифікат на проживання (за наявності); акт прийому дитячого закладу оздоровлення та відпочинку (за попередній рік); буклети, фотографії оздоровчого закладу; перспективне тритижневе меню погоджено СЕС; калькуляцію вартості набору продуктів харчування на одну дитину на добу; калькуляцію вартості 1 ліжко-дня та кошторис, розраховані відповідно до частини 1 пункту 3 Розділу 5).

   - наявність працівників (медичного та педагогічного персоналу, куховарів) відповідної   кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід еобхідно надати штатний розпис та інформацію про кадровий склад працюючих із зазначенням їх освітнього рівня, стажу роботи з дитячим колективом; виховні та розвиваючі програми організації відпочинку та оздоровлення дітей у закладі);

   - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів (необхідно надати Витяг або Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців, копію статуту або іншого установчого документу дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, копію довідки ЄДРПОУ; копію паспорту та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб-підприємців); довідку про включення закладу оздоровлення та відпочинку до Державного реєстру дитячих та оздоровчих закладів, відомості про виконання аналогіч-них договорів у попередні два роки (копії договорів, не менше трьох);

   - наявність фінансової спроможностіеобхідно надати баланс за 2012 рік, звіт про фінансові результати за 2012 рік, звіт про рух грошових коштів за 2012 рік, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом на 01.04.13 або більш пізню дату; оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету станом на 01.04.2013 року або більш пізню дату).

     Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

Якщо законодавчим актом України визначено, що для суб’єктів малого підприємництва і представників іноземних суб’єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати, учасник процедури закупівлі надає замовнику підтвердження з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України про те, що їх фінансова звітність не містить звіту про рух грошових коштів.

2. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника відповідно до пункту 4 Розділу 5.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі викладена у Додатку 1.

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником відповідно до Додатку 1.

8. Опис окремої

частини (частин)

предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів  

Предмет закупівлі не ділиться на лоти. Учасник подає тільки одну пропозицію конкурсних торгів.

9. Внесення змін

або відкликання

пропозиції

конкурсних торгів

учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою.

місце подання пропозицій конкурсних торгів

68600, м. Ізмаїл, пр-т Суворова, 62, каб. № 102.

 

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

(дата, час)

"19" квітня 2013 року до 10.00 годин за київським часом.

Пропозиції повинні бути одержані за адресою не пізніше часу та дати, зазначених у Загальній інформації про закупівлю.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

Україна, 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Суворова, 62, каб. № 101

 

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

"19" квітня 2013 року до 12.00 годин за київським часом.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника приймати участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів підтверджується відповідним документом (наприклад випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням та таке інше). Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота).

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Уповноваженим органом. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів (не менш двох третин членів комітету) та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік

критеріїв та

методика оцінки

пропозиції

конкурсних торгів

із зазначенням

питомої ваги

критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Замовник оцінює та порівнює пропозиції конкурсних торгів Учасників, що відповідають чинному законодавству та цій документації. Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом.

Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.

Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів наведена у Додатку 3.

2. Виправлення

арифметичних

помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

   а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

   б) при розходженні між ціною одиниці послуги та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо Учасник не згоден з виправленням помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша

інформація

 

1. Учасник визначає ціну за 1 ліжко-день, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі види послуг, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам. У ціну пропозиції конкурсних торгів повинні бути включені витрати на харчування, медичне обслуговування, заробітна плата з нарахуваннями, культмасові заходи з урахуванням вартості 1 екскурсії, страхування дітей, господарські витрати, витрати по підвезенню дітей з м. Ізмаїл до місця призначення, після закінчення зміни – в м. Ізмаїл. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції конкурсних торгів.

Підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів виводиться шляхом множення ціни за 1 ліжко-день на кількість дітей та на 21 день (підтверджується кошторисом витрат).

2. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

Замовник має право на здійснення перевірки достовірності інформації, наданої учасником в пропозиції конкурсних торгів.

За результатами розгляду та оцінки пропозиції конкурсних торгів замовником складається протокол оцінки пропозиції конкурсних торгів.

4. Відхилення

пропозицій

конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо учасник:

1. не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

2. не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

3. наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

4. пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону

5. Відміна

замовником торгів чи визнання їх такими, що не

відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього

Закону.

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни

укладання

договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови,

які обов'язково

включаються до

договору про

закупівлю

Основні умови договору викладені у Додатку № 4 Документації конкурсних торгів.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного   виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни   договору про закупівлю. Уразі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним.

3. Дії замовника

при відмові

переможця торгів

підписати договір

про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення

виконання

договору про

закупівлю

Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.

       


ДОДАТОК 1

Інформація

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі

 

У конкурсних торгах можуть брати участь дитячі заклади оздоровлення та відпочинку стаціонарного виду.

1.Вимоги до місця розташування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку :

1.1. узбережжя Чорного моря Одеської області, поза межами великого населеного пункту.

1.2. Відстань до моря від території дитячого закладу оздоровлення і відпочинку має становити до 1000 метрів.

 

2.Вимоги до організації оздоровлення та інфраструктури дитячого закладу оздоровлення та відпочинку :

2.1.Зміст путівки: проживання у капітально зведеній споруді з блочним або по кімнатним розміщенням (до 6 осіб у мебльованій кімнаті, відповідно до санітарних норм) зі зручностями у блоці або на поверсі; користування інфраструктурою дитячого закладу оздоровлення; прання білизни дітей; участь дітей у комплексній програмі організації відпочинку; медичне обслуговування; перевезення і супровід дітей.

2.2. Кількість путівок для закупівлі: 113 (кількість може бути збільшена через часткову доплату батьків за путівки).

2.3. Тривалість оздоровчої зміни 21 день.

2.4. Строк надання послуг: червень-серпень 2013 року.

2.5. Організоване перевезення дітей від місця їх організованого збору (м.Ізмаїл, пр.Суворова, 62) до місця відпочинку й оздоровлення та у зворотному напрямку, автобусні перевезення здійснюється за рахунок дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

2.6.Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку забезпечує супровід до місця відпочинку та оздоровлення та у зворотному напрямку : група до 15 дітей забезпечується особою, яка їх супроводжує; на кожну групу від 30 до 45 дітей додатково призначається один медичний працівник.

2.7.Виховний процес у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку здійснюється вихователями закладу відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів і здібностей дітей, з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я та з використанням різноманітних організаційних форм роботи та інших форм роботи, передбачених статутом (положенням) закладу.

2.8. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку забезпечує цілодобове чергування медичного працівника, можливість надання першої долікарської допомоги, відновлювальних лікувально-оздоровчих послуг.

2.9. Працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку несуть персональну відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей, які відпочивають і оздоровлюються в ньому.

2.10. Споруди, будівлі та інші приміщення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку повинні відповідати санітарним нормам, технічним вимогам та вимогам пожежної безпеки.

2.11. Наявність ігрових та спортивних майданчиків, критих павільйонів для організації дозвілля дітей за негоди, інших споруд та приміщень для організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей.

2.12. Наявність спортивного та культінвентарю, обладнання для організації роботи гуртків, художньої та періодичної літератури для дітей.

2.13. Наявність облаштованого морського пляжу.

2.14. Організація харчування: безпечне, якісне і повноцінне п’ятиразове харчування відповідно до встановлених фізіологічних та натуральних норм, з інтервалами не більше 4 годин: сніданок, обід, полуденок (або другий сніданок), вечеря, друга вечеря (за годину перед сном).

2.15. Режим дня у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку повинен бути диференційованим у залежності від віку дітей: діти від 7-9 років мають тривалість нічного сну на одну годину більшу, ніж вікова група 10-14 років.

2.16. Комплексна програма організації дозвілля та відпочинку: екскурсії за рахунок дитячого закладу оздоровлення та відпочинку (копію договорів з надання туристично-екскурсійних послуг (за наявності)), вечори відпочинку, дозвіллеві програми, гурткова робота тощо.

2.17. Забезпечення цілодобової охорони дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

2.18. Наявність міжміського телефонного зв’язку.

2.19. Забезпечення цілодобового водопостачання, у т.ч. забезпечення гарячою водою.

2.20. Реалізація виховних та розвиваючих програм організації оздоровлення та відпочинку дітей у закладі має бути забезпечена з урахуванням Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку, затвердженого наказом Мінсім’ямолодьспорту 13.08.2009 №2881, зареєстрованого у Мін’юсті 10.09.2009 за №854/16870.

2.21. Облаштування території дитячого закладу оздоровлення та відпочинку має відповідати Державним санітарним правилам і нормам «Улаштування, утримання і організація діяльності дитячих оздоровчих закладів» ДСанПіН 5.5.5.23-99, затвердженим постановою Головного санітарного лікаря України від 26.04.1999 №23.

2.22. Інша інформація, яка на думку учасника є важливою.

 

Учасник повинен послідовно відповісти на всі вимоги, що пред'являються до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, додати буклети, фотографії. Замовник після розкриття пропозицій конкурсних торгів має право з метою перевірки достовірності інформації, вказаної учасником, виїхати на місце для складання акту про наявність умов мешкання, відпочинку і оздоровлення.

 

*Примітка:

 

а) усі документи ,що подаються учасником повинні бути дійсними на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів.

б) у випадках, коли в документації конкурсних торгів наявна вимога Замовника щодо надання копії документа - це означає, що має бути надана копія, посвідчена підписом уповноваженої особи Учасника та відбитки печатки (за винятком Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства).

в) у разі необхідності Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

 


ДОДАТОК 2

„Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

 

 

Форма

«ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ»

на участь у відкритих торгах на закупівлю

Послуг щодо тимчасового розміщення, інші

(послуги з оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій у літку)

 

що проводяться ІЗМАЇЛЬСЬКОЮ РАЙОННОЮ РАДОЮ Одеської області

 

Повна назва учасника ___________________________________________________________

Юридична адреса _______________________________________________________________

Поштова адреса _________________________________________________________________

Код ЄДРПОУ ___________________________________________________________________

Банківські реквізити _____________________________________________________________

П.І.Б. керівника або представника згідно довіреності _______________________________

Телефон_____________________________________________________________________

 

Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами відкритих торгів та документацією конкурсних торгів, надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах за предметом закупівлі «_____________________________________» за наступними цінами:

 

Найменування послуг

Одиниці виміру

Кіль-кість

Ціна за одиницю грн. без ПДВ

Загальна вартість грн. без ПДВ

 

 

 

 

 

 

Вартість пропозиції (прописом):

 

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 150 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір про закупівлю у строк не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному інформаційному друкованому видані з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня акцепту.

5. Умови та порядок розрахунків: згідно рахунку та акту наданих послуг.

 

         _____________________ /ініціали та прізвище/

                                                м.п.     підпис


ДОДАТОК №3

 

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

1. Ціна;

2. Умови оплати;

3. Якість виконання послуг.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної тендерної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

1. Кількість балів по критерію Ціна - 70 балів.

2. Умови оплати - 5 балів

3. Кількість балів по критерію Якість виконання послуг25 балів.

 

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів тендерного комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

Методика оцінки

1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:

Бо = Цmin / Цо * 70, де

Бо = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цо - значення поточного критерію пропозиціїконкурснихторгів, кількість балів для якого обчислюється;

70 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

 

2. Кількість балів за критерієм "Умови оплати" обраховується наступним чином:

відстрочка платежу на 10 днів з дня заїзду – 5 балів;

оплата в день заїзду – 1 бал;                                           

попередня оплата – 0 балів.

 

3. Кількість балів за критерієм "Якість виконання послуг" визначаються наступним чином:

 

Якість виконання послуг

Показники

Б1

Відстань закладу від м.Ізмаїл, км

 

Б2

Кількість ліжко місць в кімнатах

 

Б3

Наявність обладнаного пляжу та відстань від закладу, в метрах

 

Б4

Кількість ігрових та спортивних майданчиків

 

Б5

Кількість гуртків та секцій

 

Б6

Наявність краєзнавчо - туристичних екскурсій

 

 

Бобчисл = (Бмін1о1 + Бмін2о2 + Бмін3о3 + Б04макс4 + Б05макс5 + Б06макс6)х25/6, де

 

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Бо – обчислювана кількість за показником;

Бмін – найменша кількість за показником;

Бмакс – найбільша кількість за показником;

25 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Якість виконання послуг";

6 - кількість показників.


ДОДАТОК №4

Проект

ДОГОВІРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

послуг щодо тимчасового розміщення інші

(послуги з оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій у літку)

м. Ізмаїл

   "____" _______ 2013 р.

 

Ізмаїльська районна рада, в особі Антонюка Василя Павловича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», (далі - Замовник), з однієї сторони, і

________________________________________________________________________________________

в особі _________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________________________________
(далі - Учасник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Учасник (Виконавець) зобов’язується у 2013 році надати Замовникові послуги щодо тимчасового розміщення, інші (послуги з оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій у літку) (надалі – Послуга), а Замовник – прийняти і оплатити такі послуги.

1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) послуги: 113 путівок тривалістю 21 календарний день цілодобового перебування в закладі (кількість може бути збільшена до ___ путівок через часткову доплату батьків за них)

1.3.Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

 

ІІ. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

2.1. Учасник повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає наступним умовам:

2.1.1. Забезпечити вихователями (із розрахунку 1 вихователь на 15 дітей).

2.1.2. Забезпечити підвезення дітей з м. Ізмаїл до місця призначення, після закінчення зміни – в м. Ізмаїл по письмовому графіку-заявці Замовника.

2.1.3. Здійснити прийом, розміщення в капітально зведеній споруді і обслуговування дітей, направлених Замовником згідно терміну, вказаного в п.5.1.

2.1.4. Розміщення дітей в мебльованих кімнатах (до 6 осіб) з комунальними зручностями в блоці або на поверсі: умивальник, душ, туалет, цілодобове постачання холодної та гарячої води.

2.1.5. Забезпечити цілодобове чергування медичного працівника, можливості надання першої долікарської допомоги, відновлювальних лікувально-оздоровчих послуг.

2.1.6. Забезпечити 5-ти разове харчування.

2.1.7. Організувати повноцінний відпочинок дітей. Забезпечити наявність спортивного та культінвентаря, обладнання для організації роботи гуртків, художньої та періодичної літератури для дітей, відеотеки.

2.1.8. Забезпечити екскурсію згідно з пропозицією конкурсних торгів.

2.1.9. Забезпечити цілодобову охорону дитячого оздоровчого закладу.

2.1.10. Забезпечити наявність міжміського зв’язку.

2.1.11. Дотримуватися стандартів, норм, нормативів, вимог до надання послуг з оздоровлення і відпочинку дітей, передбачених чинним законодавством України.

 

ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1.Ціна цього договору (сума, визначена у договорі), становить __________ грн.(______________

_________________________________________________________________) без ПДВ.

Учасник (Виконавець) включає у ціну путівки: витрати на транспортування, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів.

 

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки між Сторонами проводяться у безготівковому порядку.

4.2. Замовник гарантує оплату вартості надання послуг оздоровчого закладу перерахуванням коштів на рахунок Виконавця у відповідності із п.1 ст.49 Бюджетного кодексу України за фактом постачання.

 

V. НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Строк надання послуг: червень - серпень 2013 року.

5.2. Місце надання послуг з оздоровлення – узбережжя Чорного моря Одеської області.

 

VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов`язаний:

6.1.1. Своєчасно проводити оплату на умовах цього Договору.

6.1.2. Направляти Учаснику осіб, які потребують оздоровлення відповідно до правил відбору на оздоровлення та відпочинок.

6.1.3. Попереджати осіб, які скеровуються, щодо дотримання правил поведінки та режиму перебування, а також, прибуття до закладу оздоровлення та відпочинку Учасника.

6.1.4. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором.

 

Замовник має право:

6.2.1.      Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Учасником, повідомивши його у строк за 10 днів до моменту розірвання Договору.

6.2.2.      Вимагати від Виконавця надання якісних послуг.

6.2.3.      Здійснювати перевірку виконання Учасником зобов’язання з оздоровлення та відпочинку відповідно умов Договору.

6.2.4.      Повернути рахунок Учасника без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, передбачених Договором (відсутність печатки, підписів).

6.2.5. Доручити Ізмаїльській районній державній адміністрації контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.2.6. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

 

6.3. Учасник зобов`язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг Замовнику у кількості та терміни відповідно до умов цього Договору.

6.3.2. Якісно обслуговувати осіб, що потребують оздоровлення, в установленому законодавством України порядку та забезпечити умови для повноцінного оздоровлення.

6.3.3. Забезпечувати осіб, що потребують оздоровлення якісною програмою відпочинку.

6.3.4. Забезпечувати осіб, що потребують оздоровлення п’яти разовим харчуванням.

6.3.5. Ознайомлювати осіб, що потребують оздоровлення, щодо правил перебування у закладі оздоровлення та відпочинку.

6.3.6. У разі погіршення стану здоров’я особи, що прибула на оздоровлення, забезпечити її амбулаторною та стаціонарною допомогою у закладах охорони здоров’я за місцем розташування оздоровчого закладу в порядку, встановленому законодавством України та повідомити про це Замовника.

6.3.7. Забезпечувати осіб, що потребують оздоровлення побутовим обслуговуванням.

6.3.8. Повідомляти Замовника про осіб, яких достроково виписано через порушення режиму перебування в закладі оздоровлення та відпочинку.

6.3.9. Надавати Замовнику необхідну інформацію щодо умов проживання, відпочинку, вартості наданих послуг.

6.3.10. Надавати Замовнику, при необхідності, можливість ознайомлюватись з умовами проживання, харчування та перебування у закладі оздоровлення та відпочинку.

6.4. Учасник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк не менше 5 календарних днів.

 

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену діючим законодавством та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань за цим Договором Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми ненаданих послуг за кожний день затримки.

7.3. Відповідальність Учасника за цим Договором передбачається за такі порушення умов цього Договору:

7.3.1. У разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг для оздоровлення та відпочинку у строки, передбачені умовами цього Договору.

7.4. Якщо Учасник не усуне зазначені недоліки протягом місяця з дати їх виявлення, Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку. При цьому Учасник відшкодовує Замовнику всі збитки та повертає Замовнику перераховані ним кошти за ненадані послуги.

     7.5. У всіх інших випадках, що не враховані даним Договором, сторони керуються чинними нормативно-правовими актами України.

 

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Товарно-промисловою палатою України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж сім днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2013 року, а в частині взаєморозрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

10.2. Усі Додатки до Договору є його невід'ємною частиною та набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін і діють протягом строку дії цього Договору.

10.3. Дія Договору припиняється повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором за згодою Сторін та з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

         10.4. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін.

XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Замовник 

Учасник 

ІЗМАЇЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Одеської області

 

Код ЄДРПОУ   2 1 0 0 6 4 4 9

 

68600, м.Ізмаїл, пр-т Суворова, 62 

 

Тел. 04841-20534, 04841-26513

 

факс 04841-21702

 

р/р 35418008001861,

Банк ГУДКСУ в Ізмаїльському р-ні

Одеської області, МФО 828011

 

 

Голова районної ради

_________________ В.П. АНТОНЮК

М. П. 

____________________
(підпис)
М. П. 

Календар новин

<< < Жовтень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31