Зміни до річного плану закупівель на 2015 р. від 08.04.2015 року

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України 15.09.2014  № 1106

 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік  
Ізмаїльська районна рада Одеської області, код 21006449 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ  (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Енергія електрична (енергія електрична), (код ДК 016-2010 – 35.11.1)

2273

270000,00 грн. (двісті сімдесят тис. грн.) з ПДВ, в т.ч.:

 - за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету – 148,0 тис. грн.;

 - за рахунок відшкодування касових видатків -122,0 тис. грн.

переговорна процедура

Листопад 2014 р.

ПДВ- 45000,00 грн.

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (виробництво, транспортування і постачання теплової енергії у вигляді гарячої води для опалення),

(код ДК 016-2010 – 35.30.1)

2271

295900,00 грн. (двісті дев’яносто п’ять тис. дев’ятсот грн.) з ПДВ, в т.ч.:

 - за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету 150,1 тис. грн.;

 - за рахунок відшкодування касових видатків 145,8 тис. грн.

переговорна процедура

Листопад 2014 р.

ПДВ- 49317,65 грн.

Послуги щодо тимчасового розміщування під час відпусток та інших послуг щодо тимчасового розміщування, (путівки дитячих закладів відпочин-ку та оздоровлен-ня) код ДК 016-2010 - 55.20.1

2730

350000,00 грн. (триста п’ятдесят тисяч грн.) з ПДВ.

відкриті

торги

Квітень

2015 р.

Доповнення від 24.03.2015 р.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 08.04.2015 р. № 10.

 

Голова комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

Р.І. Гончар 
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

Г.В. Гутова
(ініціали та прізвище)

 

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік  
Ізмаїльська районна рада Одеської області, код 21006449 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
       
Предмет закупівлі Код КЕКВ  (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Примітки
1 2 3 6
Вироби канцелярські, паперові код 17.23.1   10775,00  
в т.ч.   (десять тис. сімсот сімдесят п’ять грн. 00 коп.)  
Папір А4  2210 6324,00  
Папки  2210 650,00  
Скорозшивач  2210 160,00  
Календари  2210 350,00  
Блокноти  2210 730,00  
Папір для факсу  2210 61,00  
грамоти 2210 700,00  
листівки 2210 1050,00  
конверти 2210 750,00  
Вироби текстильні готові для домашнього господарства, код 13.92.1   7500,00  
в т.ч.   (сім тис. п’ятсот грн. 00 коп.)  
подарунки ювілярам (ветеранам -місцевого самоврядування) 2210 7500,00  
Вироби пластмасові інші, н. в. і. у., код 22.29.2   6495,00  
в т.ч.   (шість тис. чотириста дев’яносто п’ять грн. 00 коп.)  
Файли 2210 75,00  
Ручки  2210 420,00  
Рамки  2210 6000,00  
Клеї, код 20.52,1 2210 130,00  
    (сто тридцять грн. 00 коп.)  
Квіти зрізані та бутони квітів; насіння квітів, код 01.19.2 2210 7600,00  
в т.ч.   (сім тис. шістсот грн. 00 коп.)  
квіти  2210 1500,00  
вінки 2210 850,00  
кошики з квітами 2210 5250,00  
Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові,  27.40.1   4275,00  
в т.ч.   (чотири тис. двісті сімдесят п’ять грн. 00 коп.)  
лампи люміністентні   2210 4000,00  
електролампочки  2210 275,00  
Мило, засоби мийні та засоби для чищення, код 20.41.3   885,00  
в т.ч.   (вісімсот вісімдесят п’ять грн. 00 коп.)  
миючі засоби  2210 275,00  
миючі засоби для пилососу 2210 520,00  
белізна 2210 90,00  
Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів, код 28.14.1 2210 660,00  
    (шістсот  шістдесят грн. 00 коп.)  
Вироби пластмасові інші, н. в. і. у., код 22.23.1   300,00  
в т.ч.   (триста грн. 00 коп.)  
включателі, виключатели  2210 300,00  
Замки та завіси, код 25.72.1   660,00  
в т.ч.   (шістсот  шістдесят грн. 00 коп.)  
замки 2210 660,00  
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні, код 19.20.2   86420,00  
в т.ч.   (вісімдесят шість тис. чотириста двадцять грн. 00 коп.)  
бензин  2210 86000,00  
смазочні матеріали  2210 420,00  
Машини та устатковання загальної призначеності, код 28.1 2210 5700,00  
в т.ч.   (п’ять тис. сімсот грн. 00 коп.)  
запчастини 2210 5700,00  
Послуги стаціонарного телефонного зв'язку - доступ і користування, 61.10.1   14400,00  
в т.ч.   (чотирнадцять тис. чотириста грн. 00 коп.)  
оплата з’язку 2240 14400,00  
Послуги архітектурні щодо будівель, 71.11.2   5600,00  
в т.ч.   (п’ять тис. шістсот грн. 00 коп.)  
экспертная оценка, рецензирование  2240 5600,00  
Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості, 68.20.1   15600,00  
в т.ч.   (п’ятнадцять тис. шістсот грн. 00 коп.)  
оренда будівлі (пр. Суворова,28) 2240 15600,00  
Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек,  65.12.4   500,00  
в т.ч.   (п’ятсот грн. 00 коп.)  
страхування будівлі (пр. Суворова,28) 2240 500,00  
Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання, код 95.11.1    45080,00  
в т.ч.   (сорок п’ять тис. вісімдесят грн. 00 коп.)  
Роботи електромонтажні, код 43.21.1   26450,00  
в т.ч.   (двадцять шість тис. чотириста п’ятдесят грн. 00 коп.)  
ремонт електропроводки  2240 15500,00  
послуги по обслуговуванню электрообладнання 2240 8400,00  
послуги з обслуговування газових та електрічних лічільників та вентіляційних каналов  2240 2550,00  
Послуги щодо сприяння спортивним заходам і спортивно-оздоровчим заходам, код 93.19.11   5000,00  
в т.ч.   (п’ять тис. грн. 00 коп.)  
організація спортивних зборів 2240 5000,00  
Послуги інформаційні, інші, н. в. і. у, код 63.99.1   15500,00  
в т.ч.   (п’ятнадцять тис. п’ятсот грн. 00 коп.)  
інформаційне обслуговування 2240 15500,00  
Вода природна, код  36.00.1    2780,00  
в т.ч.   (дві  тис. сімсот вісімдесят грн. 00 коп.)  
Оплата водопостачання 2272 2780,00  
Послуги каналізаційні, 37.00.1   2920,00  
    (дві  тис. дев’ятсот двадцять грн. 00 коп.)  
Торгівля газом, подаваним трубопроводами, 35.23.1   48200,00  
в т.ч.   (сорок вісім тис. двісті грн. 00 коп.)  
Оплата природного газу 2274 48200,00  
Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у., 64.99.1   2500,00  
в т.ч.   (дві тис. п’ятсот грн. 00 коп.)  
Податки, судові  збори, пеня 2800 2500,00  
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них, 26.20.1   84400,00  
в т.ч.   (вісімдесят чотири тис. чотириста грн. 00 коп.)  
Комп’ютер, МФУ 3110 30000,00  
Комп’ютерна техніка по програмі інформатизації Ізмаїльського району 3110 51000,00  
Комплектующие к компьютерам 2210 3400,00  
Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання, 95.11.1   88280,00  
в т.ч.   (сорок три тис. двісті грн. 00 коп.)  
послуги з обслуговування комп’ютерної техніки 2240 43200,00  
заправка и ремонт картриджів для прінтерів та ксероксів 2240 45080,00  
Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами, 61.10.4   6000,00  
в т.ч.   (шість тис. грн. 00 коп.)  
оплата Інтернету 2240 6000,00  
Журнали та періодичні видання друковані, 58.14.1   3260,00  
в т.ч.   (три тис. двісті шістдесят грн. 00 коп.)  
Передплата за періодичні видання  2210 3260,00  
Послуги щодо грошового посередництва, інші, 64.19   1570,00  
в т.ч.   (одна тис. п’ятсот сімдесят грн. 00 коп.)  
оплата банковських послуг  2240 1570,00  
Послуги юридичні, 69.10.1   2600,00  
в т.ч.   (дві тис. шістсот грн. 00 коп.)  
послуги нотаріуса 2240 2600,00  
Послуги інженерні та пов'язані з ними послуги щодо технічного консультування, 71.12   20000,00  
в т.ч.   (двадцять тис. грн. 00 коп.)  
послуги МБТІ 2240 20000,00  
       
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 08.04.2015 р. № 10.
       
Голова комітету з конкурсних торгів   Р.І. Гончар  
  (підпис)    
  М П    
Секретар комітету   Г.В. Гутова  
  (підпис)    

 

Календар новин

<< < Грудень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31