ЗВІТ про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації N 1 від 29.05.2014 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Міністерства

економіки України

 26.07.2010 N 922

 (у редакції наказу

Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

 від 27.12.2011 N 428)

 

ЗВІТ

про результати проведення процедур відкритих

і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації

N    1   від   29.05.2014 р.

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Ізмаїльська районна рада Одеської області.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21006449.

1.3. Місцезнаходження: 68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, пр-т Суворова, 62.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Гутова Галина Василівна, головний спеціаліст районної ради, тел. 04841-20534, факс. 04841-21702, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Ізмаїльська районна рада Одеської області, 21006449.

 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів.

 

3. Предмет закупівлі:

 

3.1. Найменування: послуги щодо тимчасового розміщування під час відпусток та інших послуг щодо тимчасового розміщування (путівки дитячих закладів відпочинку та оздоровлення), код ДК 016-2010: 55.20.1.

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 100 путівок.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: заклади оздоровлення та відпочинку, котрі знаходяться на узбережжі Чорного моря Одеської області

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: червень - серпень 2014 р.

 

4. Процедура закупівлі: відкриті торги.

 

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності): http://izmail-rada.odessa.gov.ua .

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 17.03.2014 р. №22 (868), №079943.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 05.05.2014 р. №36 (882), №116667.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 26.05.2014 р. №42 (888), №124469.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: три.

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

а) Приватне підприємство «Ренесанс-7»

б) Комунальне підприємство «Оздоровча база відпочинку «Глобус».

в) Комунальне підприємство «Дитячий оздоровчий заклад «Зорька»

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: а) 32989552, б)32543683, в) 33439330.

6.4. Місцезнаходження/місце проживання:

а) 67780, Одеська область, м.Білгород-Дністровський, смт.Сергіївка, вул.. Гагаріна, 16/22,

б) 68300, Одеська область Кілійського  району, с.Приморське,

в) 68142, Одеська область, Татарбунарський район, с. Приморське, вул. Радісна, 56.

 

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 25.04.2014р. 10:00 .

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 25.04.2013р. 12:00 .

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: три.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): --.

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

а) 289485,00 грн., відстань закладу від м. Ізмаїл 200 км., кількість ліжко місць в кімнаті 4,5 шт. (4-5 шт), обладнаний пляж та відстань від закладу 460 м., кількість ігрових та спортивних майданчиків 6 майд., кількість гуртків та секцій 23 гурт., краезнавчо - туристичних екскурсій 5 турів.

б) 287555,10 грн., відстань закладу від м. Ізмаїл 95 км., кількість ліжко місць в кімнаті 3,5 шт. (2-5 шт), обладнаний пляж та відстань від закладу 150 м., кількість ігрових та спортивних майданчиків 5 майд., кількість гуртків та секцій 12 гурт., краезнавчо - туристичних екскурсій 4 тури.

в) 437875,20 грн., відстань закладу від м. Ізмаїл 140 км., кількість ліжко місць в кімнаті 4 шт. (3-5 шт), обладнаний пляж та відстань від закладу 200 м., кількість ігрових та спортивних майданчиків 5 майд., кількість гуртків та секцій 7 гурт., краезнавчо - туристичних екскурсій 1 тури.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: відсутні.

 

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 287555,10 грн

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 437875,20 грн

номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: 287555,10 грн.;

                                                                                                                                                             (цифрами)

 Двісті вісімдесят сім тисяч п’ятсот п’ятдесят п’ять грн. 10 коп. (в т.ч. ПДВ).

                          (словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 29.04.2014р..

 

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Комунальне підприємство «Оздоровча база відпочинку «Глобус».

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32543683.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 68300, Одеська область Кілійського  району, с.Приморське.

 

10. Дата укладення договору про закупівлю 21.05.2014 р. та сума, визначена в договорі про закупівлю: 287555,10 грн. (двісті вісімдесят сім тисяч п’ятсот п’ятдесят п’ять грн. 10 коп. (в т.ч. ПДВ).

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

 

11. Підстави для прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце) -.

 

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення -.

12.2. Причини -.

 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам:

а) Приватне підприємство «Ренесанс-7»

б) Комунальне підприємство «Оздоровча база відпочинку «Глобус».

в) Комунальне підприємство «Дитячий оздоровчий заклад «Зорька»

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам: жодного.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

а) Приватне підприємство «Ренесанс-7»

б) Комунальне підприємство «Оздоровча база відпочинку «Глобус»;

в) Комунальне підприємство «Дитячий оздоровчий заклад «Зорька».

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: жодного.

 

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

 

 15. Склад комітету з конкурсних торгів (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).

 

Гончар Р.І.                головний спеціаліст з юридичного забезпечення оргвідділу районної ради,

                                   голова комітету з конкурсних торгів;

Гутова Г.В.                головний спеціаліст відділу обліку, секретар комітету;

Опря Л.П.                 начальник відділу обліку районної ради;

Чернега Н.М.            головний спеціаліст оргвідділу районної ради;

Стронська К.І.          провідний спеціаліст відділу обліку районної ради.

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                       Гончар Р.І.

 

Календар новин

<< < Жовтень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31